وضع هوای سراب

نيمه ابري

نيمه ابري

2

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 8km/h
نم نسبی : %55
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته :
کمینه دما 24 ساعت گذشته :

پیش بینی سه روزه آینده شهر سراب

24 ساعت اول

کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد(گاهی نسبتا شدید)

بیشینه :
6
کمینه :
-15
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

بیشینه :
8
کمینه :
-15
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر، وزش باد

بیشینه :
9
کمینه :
-14

6

تبریز

6

نم نسبی :33%

سرعت باد :29km/h

جهت باد :غربي

2

مرند

2

نم نسبی :41%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شمال غربي

6

اهر

6

نم نسبی :36%

سرعت باد :29km/h

جهت باد :غربي

1

بستان‌آباد

1

نم نسبی :55%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :غربي

7

بناب

7

نم نسبی :39%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

11

جلفا

11

نم نسبی :24%

سرعت باد :38km/h

جهت باد :

1

چاراویماق

1

نم نسبی :64%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

2

سراب

2

نم نسبی :55%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

6

شبستر

6

نم نسبی :31%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شمال غربي

8

عجب‌شیر

8

نم نسبی :34%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :شمال غربي

5

کلیبر

5

نم نسبی :60%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :

6

مراغه

6

نم نسبی :39%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :

6

ملکان

6

نم نسبی :45%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :

9

میانه

9

نم نسبی :29%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شمال شرقي

3

ورزقان

3

نم نسبی :48%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :غربي

0

هریس

0

نم نسبی :55%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :

3

سهند

3

نم نسبی :41%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال غربي

4

تبریز (شرق)

4

نم نسبی :45%

سرعت باد :33km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • جلفا
    11
    هریس
    0
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید