وضع هوای سهند

قسمتي ابري

قسمتي ابري

20

جهت باد :

سرعت باد : 8.5m/s - 31km/h
نم نسبی : %60
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 28
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 18

پیش بینی سه روزه آینده شهر سهند

24 ساعت اول

صاف تا قسمتی ابری،بعداز ظهر افزایش ابر، وزش باد(گاهی تا شدید)و احتمال رگبار باران و یا رعد برق

بیشینه :
28
کمینه :
15
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری،بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
30
کمینه :
16
24 ساعت سوم

صاف تا کمی ابری، بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
32
کمینه :
17

21

تبریز

21

نم نسبی :49%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :جنوب شرقي

24

مرند

24

نم نسبی :46%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شرقي

18

اهر

18

نم نسبی :63%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

23

بستان‌آباد

23

نم نسبی :49%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال غربي

30

بناب

30

نم نسبی :25%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال شرقي

23

جلفا

23

نم نسبی :53%

سرعت باد :38km/h

جهت باد :شرقي

15

چاراویماق

15

نم نسبی :63%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

14

سراب

14

نم نسبی :72%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب شرقي

23

شبستر

23

نم نسبی :40%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال شرقي

25

عجب‌شیر

25

نم نسبی :36%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

15

کلیبر

15

نم نسبی :94%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

24

مراغه

24

نم نسبی :38%

سرعت باد :31km/h

جهت باد :شرقي

31

ملکان

31

نم نسبی :23%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

23

میانه

23

نم نسبی :49%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شمال شرقي

15

ورزقان

15

نم نسبی :77%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

21

هریس

21

نم نسبی :49%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب شرقي

20

سهند

20

نم نسبی :60%

سرعت باد :31km/h

جهت باد :شمال شرقي

18

تبریز (شرق)

18

نم نسبی :63%

سرعت باد :38km/h

جهت باد :جنوب شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • ملکان
    31
    سراب
    14
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید