وضع هوای مراغه

نيمه ابري

نيمه ابري

5

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 8km/h
نم نسبی : %81
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 9
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 1

پیش بینی سه روزه آینده شهر مراغه

24 ساعت اول

صاف تا قسمتی ابری ، بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
11
کمینه :
1
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری ، بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
12
کمینه :
2
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری ، گاهی افزایش ابر ، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
14
کمینه :
3

5

تبریز

5

نم نسبی :75%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

9

مرند

9

نم نسبی :40%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

5

اهر

5

نم نسبی :56%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

6

بستان‌آباد

6

نم نسبی :56%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

10

بناب

10

نم نسبی :50%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

12

جلفا

12

نم نسبی :47%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

1

چاراویماق

1

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

3

سراب

3

نم نسبی :60%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

10

شبستر

10

نم نسبی :46%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

7

عجب‌شیر

7

نم نسبی :76%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

7

کلیبر

7

نم نسبی :53%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

5

مراغه

5

نم نسبی :81%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

11

ملکان

11

نم نسبی :43%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شمال غربي

8

میانه

8

نم نسبی :53%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :

2

ورزقان

2

نم نسبی :69%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

هریس

2

نم نسبی :60%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

سهند

5

نم نسبی :65%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

8

تبریز (شرق)

8

نم نسبی :49%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • جلفا
    12
    چاراویماق
    1
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید