وضع هوای مراغه

صاف

صاف

25

جهت باد :

سرعت باد : 3m/s - 11km/h
نم نسبی : %33
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 33
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 19

پیش بینی سه روزه آینده شهر مراغه

24 ساعت اول

صاف تا قسمتی ابری ، وزش باد (گاهی نسبتا شدید )

بیشینه :
34
کمینه :
22
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری ، وزش باد (گاهی نسبتا شدید )

بیشینه :
35
کمینه :
23
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری ، وزش باد (گاهی نسبتا شدید )

بیشینه :
36
کمینه :
24

26

تبریز

26

نم نسبی :34%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

31

مرند

31

نم نسبی :29%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

24

اهر

24

نم نسبی :38%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال شرقي

28

بستان‌آباد

28

نم نسبی :28%

سرعت باد :29km/h

جهت باد :شمال غربي

35

بناب

35

نم نسبی :17%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

30

جلفا

30

نم نسبی :35%

سرعت باد :35km/h

جهت باد :شرقي

22

چاراویماق

22

نم نسبی :46%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

20

سراب

20

نم نسبی :52%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوب شرقي

26

شبستر

26

نم نسبی :34%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال شرقي

28

عجب‌شیر

28

نم نسبی :24%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

23

کلیبر

23

نم نسبی :46%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

25

مراغه

25

نم نسبی :33%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

35

ملکان

35

نم نسبی :16%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال غربي

29

میانه

29

نم نسبی :32%

سرعت باد :29km/h

جهت باد :شمال شرقي

16

ورزقان

16

نم نسبی :67%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

26

هریس

26

نم نسبی :34%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :

26

سهند

26

نم نسبی :31%

سرعت باد :31km/h

جهت باد :شرقي

24

تبریز (شرق)

24

نم نسبی :41%

سرعت باد :29km/h

جهت باد :جنوب غربي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • بناب
    35
    ورزقان
    16
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید