وضع هوای هریس

قسمتي ابري

قسمتي ابري

14

جهت باد :

سرعت باد : 9.5m/s - 35km/h
نم نسبی : %44
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 18
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 9

پیش بینی سه روزه آینده شهر هریس

24 ساعت اول

کمی تا نیمه ابری ، وزش باد(گاهی نسبتا شدید)گاهی رگبار پراکنده باران و رعد وبرق

بیشینه :
16
کمینه :
7
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری، بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد(گاهی نسبتا شدید) و احتمال رگبار باران و رعد وبرق

بیشینه :
17
کمینه :
7
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری بعد از ظهر افزایش موقت ابر و وزش باد(گاهی نسبتا شدید)

بیشینه :
18
کمینه :
9

21

تبریز

21

نم نسبی :35%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب غربي

15

مرند

15

نم نسبی :63%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

19

اهر

19

نم نسبی :37%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :جنوب غربي

16

بستان‌آباد

16

نم نسبی :51%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

21

بناب

21

نم نسبی :40%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

24

جلفا

24

نم نسبی :38%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

13

چاراویماق

13

نم نسبی :62%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

13

سراب

13

نم نسبی :67%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

19

شبستر

19

نم نسبی :39%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

19

عجب‌شیر

19

نم نسبی :39%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

18

کلیبر

18

نم نسبی :63%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

20

مراغه

20

نم نسبی :45%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب غربي

19

ملکان

19

نم نسبی :48%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوبي

19

میانه

19

نم نسبی :59%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

16

ورزقان

16

نم نسبی :48%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوب غربي

14

هریس

14

نم نسبی :44%

سرعت باد :35km/h

جهت باد :غربي

17

سهند

17

نم نسبی :42%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوب غربي

19

تبریز (شرق)

19

نم نسبی :39%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • جلفا
    24
    چاراویماق
    13
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید