وضع هوای ورزقان

صاف

صاف

20

جهت باد :

سرعت باد : 3m/s - 11km/h
نم نسبی : %52
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته :
کمینه دما 24 ساعت گذشته :

پیش بینی سه روزه آینده شهر ورزقان

24 ساعت اول

صاف تا قسمتی ابری ، بعد از ظهر افزایش ابر ، وزش باد و در بعضی ساعات احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق

بیشینه :
26
کمینه :
9
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری ، بعد از ظهر افزایش ابر ، وزش باد

بیشینه :
27
کمینه :
9
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری و وزش باد

بیشینه :
27
کمینه :
9

27

مراغه

27

نم نسبی :26%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

26

ملکان

26

نم نسبی :29%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب غربي

27

میانه

27

نم نسبی :36%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

20

ورزقان

20

نم نسبی :52%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال شرقي

21

هریس

21

نم نسبی :46%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

24

سهند

24

نم نسبی :29%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

26

تبریز (شرق)

26

نم نسبی :31%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :جنوبي

27

تبریز

27

نم نسبی :22%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

24

مرند

24

نم نسبی :38%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

23

اهر

23

نم نسبی :40%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب شرقي

24

بستان‌آباد

24

نم نسبی :31%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

27

بناب

27

نم نسبی :24%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

28

جلفا

28

نم نسبی :34%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

24

چاراویماق

24

نم نسبی :27%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

23

سراب

23

نم نسبی :38%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

26

شبستر

26

نم نسبی :27%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

27

عجب‌شیر

27

نم نسبی :24%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

21

کلیبر

21

نم نسبی :49%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • جلفا
    28
    ورزقان
    20
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید