وضع هوای تبریز (شرق)

-

-

18

جهت باد :

سرعت باد : 5m/s - 18km/h
نم نسبی : %42
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 20
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 11

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز (شرق)

24 ساعت اول

غالبا نیمه ابری،گاهی کاهش ابر ، وزش باد ( ملایم تا متوسط)

بیشینه :
20
کمینه :
10
24 ساعت دوم

غالبا نیمه ابری،گاهی کاهش ابر ، وزش باد ( ملایم تا متوسط)

بیشینه :
19
کمینه :
10
24 ساعت سوم

کمی تا نیمه ابری، وزش باد ( گاهی شدید )، به تدریج افزایش ابر و بارش باران

بیشینه :
20
کمینه :
12

18

تبریز

18

نم نسبی :42%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

15

مرند

15

نم نسبی :63%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

18

اهر

18

نم نسبی :42%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :غربي

16

بستان‌آباد

16

نم نسبی :55%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

18

بناب

18

نم نسبی :48%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

24

جلفا

24

نم نسبی :38%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

13

چاراویماق

13

نم نسبی :62%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

11

سراب

11

نم نسبی :82%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

19

شبستر

19

نم نسبی :34%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

19

عجب‌شیر

19

نم نسبی :39%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

16

کلیبر

16

نم نسبی :77%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شمال غربي

16

مراغه

16

نم نسبی :55%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

19

ملکان

19

نم نسبی :48%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

19

میانه

19

نم نسبی :59%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

16

ورزقان

16

نم نسبی :48%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

13

هریس

13

نم نسبی :54%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

17

سهند

17

نم نسبی :42%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوب غربي

18

تبریز (شرق)

18

نم نسبی :42%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • جلفا
    24
    سراب
    11
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید