وضع هوای شبستر

-

-

-2

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %100
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته :
کمینه دما 24 ساعت گذشته :

پیش بینی سه روزه آینده شهر شبستر

24 ساعت اول

غالبا ابری، وزش باد (گاهی تا نسبتا شدید)، بارش متناوب باران و برف و مه

بیشینه :
8
کمینه :
0
24 ساعت دوم

ابری تا نیمه ابری، گاهی وزش باد و مه رقیق، احتمال بارش برف و بتدریج از اواخر وقت کاهش ابر

بیشینه :
2
کمینه :
-4
24 ساعت سوم

صاف تا نیمه ابری،گاهی وزش باد و مه رقیق یا غبار محلی

بیشینه :
1
کمینه :
-6

-3

تبریز

-3

نم نسبی :93%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

0

مرند

0

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

0

اهر

0

نم نسبی :93%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شرقي

0

بستان‌آباد

0

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

بناب

3

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

جلفا

4

نم نسبی :70%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

-3

چاراویماق

-3

نم نسبی :69%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

0

سراب

0

نم نسبی :80%

سرعت باد :38km/h

جهت باد :غربي

-2

شبستر

-2

نم نسبی :100%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

0

عجب‌شیر

0

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-2

کلیبر

-2

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-1

مراغه

-1

نم نسبی :100%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

2

ملکان

2

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

میانه

3

نم نسبی :87%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

-5

ورزقان

-5

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-5

هریس

-5

نم نسبی :100%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :

-1

سهند

-1

نم نسبی :93%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

-3

تبریز (شرق)

-3

نم نسبی :100%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوبي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • جلفا
    4
    ورزقان
    -5
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید