وضع هوای سراب

رگبار برف

رگبار برف

0

جهت باد :

سرعت باد : 10.5m/s - 38km/h
نم نسبی : %80
دید افقی : 7000متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته :
کمینه دما 24 ساعت گذشته :

پیش بینی سه روزه آینده شهر سراب

24 ساعت اول

غالبا ابری، وزش باد (گاهی تا نسبتا شدید)، بارش متناوب برف و مه

بیشینه :
5
کمینه :
-3
24 ساعت دوم

ابری تا نیمه ابری، گاهی وزش باد و مه رقیق، بارش پراکنده برف و بتدریج از اواخر وقت کاهش ابر

بیشینه :
-1
کمینه :
-7
24 ساعت سوم

صاف تا نیمه ابری،گاهی وزش باد و مه رقیق

بیشینه :
-2
کمینه :
-9

-3

تبریز

-3

نم نسبی :93%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

0

مرند

0

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

0

اهر

0

نم نسبی :93%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شرقي

0

بستان‌آباد

0

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

بناب

3

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

جلفا

4

نم نسبی :70%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

-3

چاراویماق

-3

نم نسبی :69%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

0

سراب

0

نم نسبی :80%

سرعت باد :38km/h

جهت باد :غربي

-2

شبستر

-2

نم نسبی :100%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

0

عجب‌شیر

0

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-2

کلیبر

-2

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-1

مراغه

-1

نم نسبی :100%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

2

ملکان

2

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

میانه

3

نم نسبی :87%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

-5

ورزقان

-5

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-5

هریس

-5

نم نسبی :100%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :

-1

سهند

-1

نم نسبی :93%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

-3

تبریز (شرق)

-3

نم نسبی :100%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوبي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • جلفا
    4
    ورزقان
    -5
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید