وضع هوای سراب

قسمتي ابري

قسمتي ابري

24

جهت باد :

سرعت باد : 4m/s - 15km/h
نم نسبی : %57
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته :
کمینه دما 24 ساعت گذشته :

پیش بینی سه روزه آینده شهر سراب

24 ساعت اول

صاف تا کمی ابری، بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد (گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
32
کمینه :
12
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری، بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد( گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
33
کمینه :
12
24 ساعت سوم

صاف تا کمی ابری، بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد (گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
34
کمینه :
13

29

تبریز

29

نم نسبی :39%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :شرقي

24

مرند

24

نم نسبی :57%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

20

اهر

20

نم نسبی :68%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

23

بستان‌آباد

23

نم نسبی :53%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب شرقي

29

بناب

29

نم نسبی :54%

سرعت باد :29km/h

جهت باد :شرقي

29

جلفا

29

نم نسبی :42%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

23

چاراویماق

23

نم نسبی :56%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

24

سراب

24

نم نسبی :57%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

28

شبستر

28

نم نسبی :39%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

29

عجب‌شیر

29

نم نسبی :37%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

20

کلیبر

20

نم نسبی :73%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شمال غربي

29

مراغه

29

نم نسبی :42%

سرعت باد :29km/h

جهت باد :شرقي

30

ملکان

30

نم نسبی :39%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

30

میانه

30

نم نسبی :39%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال شرقي

20

ورزقان

20

نم نسبی :73%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

22

هریس

22

نم نسبی :56%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

27

سهند

27

نم نسبی :44%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

22

تبریز (شرق)

22

نم نسبی :60%

سرعت باد :40km/h

جهت باد :جنوب شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • ملکان
    30
    اهر
    20
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید