وضع هوای سراب

قسمتي ابري

قسمتي ابري

9

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %87
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 25
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 9

پیش بینی سه روزه آینده شهر سراب

24 ساعت اول

صاف تا قسمتی ابری، وزش باد ( گاهی تا نسبتا شدید )

بیشینه :
29
کمینه :
5
24 ساعت دوم

کمی تا نیمه ابری، بعد از ظهر افزایش ابر ، وزش باد ( گاهی تا نسبتا شدید )

بیشینه :
29
کمینه :
4
24 ساعت سوم

کمی تا نیمه ابری، بعد از ظهر افزایش ابر ، وزش باد (گاهی تا نسبتا شدید) و گاهی رگبار باران و رعد و برق

بیشینه :
23
کمینه :
4

17

تبریز

17

نم نسبی :67%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

16

مرند

16

نم نسبی :67%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

17

اهر

17

نم نسبی :67%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

25

بستان‌آباد

25

نم نسبی :36%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

30

بناب

30

نم نسبی :26%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

جلفا

21

نم نسبی :60%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شمال شرقي

12

چاراویماق

12

نم نسبی :76%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

9

سراب

9

نم نسبی :87%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

18

شبستر

18

نم نسبی :55%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

17

عجب‌شیر

17

نم نسبی :63%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

15

کلیبر

15

نم نسبی :88%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

18

مراغه

18

نم نسبی :59%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شرقي

31

ملکان

31

نم نسبی :25%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

18

میانه

18

نم نسبی :68%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

15

ورزقان

15

نم نسبی :77%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

23

هریس

23

نم نسبی :29%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

15

سهند

15

نم نسبی :72%

سرعت باد :26km/h

جهت باد :شرقي

16

تبریز (شرق)

16

نم نسبی :72%

سرعت باد :27km/h

جهت باد :جنوب شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • ملکان
    31
    سراب
    9
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید