وضع هوای ملکان

صاف

صاف

33

جهت باد :

سرعت باد : 5m/s - 18km/h
نم نسبی : %25
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 37
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 21

پیش بینی سه روزه آینده شهر ملکان

24 ساعت اول

صاف تا کمی ابری، وزش باد(گاهی نسبتا شدید)

بیشینه :
35
کمینه :
17
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری، وزش باد(گاهی نسبتا شدید)

بیشینه :
36
کمینه :
18
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری، وزش باد(گاهی نسبتا شدید) بعد از ظهر افزایش ابر

بیشینه :
35
کمینه :
17

30

تبریز

30

نم نسبی :28%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

28

مرند

28

نم نسبی :32%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :

25

اهر

25

نم نسبی :44%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

27

بستان‌آباد

27

نم نسبی :32%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب شرقي

33

بناب

33

نم نسبی :21%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

32

جلفا

32

نم نسبی :31%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شرقي

26

چاراویماق

26

نم نسبی :36%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

25

سراب

25

نم نسبی :41%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :جنوب شرقي

32

شبستر

32

نم نسبی :22%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

33

عجب‌شیر

33

نم نسبی :22%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

24

کلیبر

24

نم نسبی :53%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :

34

مراغه

34

نم نسبی :20%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

33

ملکان

33

نم نسبی :25%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوبي

31

میانه

31

نم نسبی :33%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شمال شرقي

23

ورزقان

23

نم نسبی :49%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

25

هریس

25

نم نسبی :33%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

28

سهند

28

نم نسبی :36%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :شرقي

26

تبریز (شرق)

26

نم نسبی :38%

سرعت باد :33km/h

جهت باد :شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • مراغه
    34
    ورزقان
    23
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید