وضع هوای جلفا

صاف

صاف

12

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 0km/h
نم نسبی : %47
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 14
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 4

پیش بینی سه روزه آینده شهر جلفا

24 ساعت اول

صاف تا قسمتی ابری ، بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
17
کمینه :
5
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری ، بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
18
کمینه :
5
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری ، بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
19
کمینه :
6

4

تبریز

4

نم نسبی :75%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

9

مرند

9

نم نسبی :40%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

5

اهر

5

نم نسبی :56%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

6

بستان‌آباد

6

نم نسبی :56%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

10

بناب

10

نم نسبی :50%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

12

جلفا

12

نم نسبی :47%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

0

چاراویماق

0

نم نسبی :80%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

3

سراب

3

نم نسبی :60%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

5

شبستر

5

نم نسبی :75%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

7

عجب‌شیر

7

نم نسبی :70%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

7

کلیبر

7

نم نسبی :53%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

5

مراغه

5

نم نسبی :81%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

11

ملکان

11

نم نسبی :43%

سرعت باد :22km/h

جهت باد :شمال غربي

8

میانه

8

نم نسبی :53%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :

1

ورزقان

1

نم نسبی :75%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

هریس

2

نم نسبی :60%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

5

سهند

5

نم نسبی :65%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

7

تبریز (شرق)

7

نم نسبی :53%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • جلفا
    12
    چاراویماق
    0
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید