وضع هوای هریس

-

-

0

جهت باد :

سرعت باد : m/s - km/h
: %
:
: -
:
:
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Input string was not in a correct format.

پیش بینی سه روزه آینده شهر هریس

24 ساعت اول

کمی تا نیمه ابری، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید) ، در بعضی ساعات مه و از شب کاهش ابر

بیشینه :
6
کمینه :
-3
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری ،گاهی وزش باد ، در بعضی ساعات مه رقیق

بیشینه :
6
کمینه :
-2
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری ، بعد از ظهر و شب افزایش ابر ، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید) ، در بعضی ساعات مه

بیشینه :
7
کمینه :
-1

0

تبریز

0

نم نسبی :80%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

مرند

4

نم نسبی :52%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

4

اهر

4

نم نسبی :52%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

5

بستان‌آباد

5

نم نسبی :56%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

9

بناب

9

نم نسبی :46%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

5

جلفا

5

نم نسبی :60%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

1

چاراویماق

1

نم نسبی :55%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

2

سراب

2

نم نسبی :64%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :

2

شبستر

2

نم نسبی :55%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

2

عجب‌شیر

2

نم نسبی :64%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

کلیبر

2

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

0

مراغه

0

نم نسبی :74%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

8

ملکان

8

نم نسبی :49%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

9

میانه

9

نم نسبی :53%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-1

ورزقان

-1

نم نسبی :74%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

0

هریس

0

نم نسبی :74%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

سهند

2

نم نسبی :75%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

2

تبریز (شرق)

2

نم نسبی :64%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • خسرو شهر
    9
    ورزقان
    -1
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید