وضع هوای چاراویماق

نيمه ابري

نيمه ابري

18

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 8km/h
نم نسبی : %42
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته :
کمینه دما 24 ساعت گذشته :

پیش بینی سه روزه آینده شهر چاراویماق

24 ساعت اول

روز: صاف تا قسمتی ابری، وزش باد (گاهی شدید) شب: کمی ابری گاهی وزش باد

بیشینه :
19
کمینه :
7
24 ساعت دوم

روز: صاف تا قسمتی ابری بعداز ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد شب: کمی ابری گاهی وزش باد

بیشینه :
20
کمینه :
7
24 ساعت سوم

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد

بیشینه :
21
کمینه :
8

21

تبریز

21

نم نسبی :43%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :غربي

19

مرند

19

نم نسبی :52%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

22

اهر

22

نم نسبی :35%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

19

بستان‌آباد

19

نم نسبی :48%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال شرقي

21

بناب

21

نم نسبی :46%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

27

جلفا

27

نم نسبی :30%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

18

چاراویماق

18

نم نسبی :42%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

19

سراب

19

نم نسبی :39%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :غربي

21

شبستر

21

نم نسبی :40%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

21

عجب‌شیر

21

نم نسبی :43%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

21

کلیبر

21

نم نسبی :43%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :غربي

21

مراغه

21

نم نسبی :49%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال غربي

22

ملکان

22

نم نسبی :43%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

24

میانه

24

نم نسبی :29%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

20

ورزقان

20

نم نسبی :45%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

هریس

16

نم نسبی :48%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوب غربي

20

سهند

20

نم نسبی :40%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :غربي

21

تبریز (شرق)

21

نم نسبی :40%

سرعت باد :17km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • جلفا
    27
    هریس
    16
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید