وضع هوای بناب

قسمتي ابري

قسمتي ابري

9

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 8km/h
نم نسبی : %46
دید افقی : 9999متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 12
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 0

پیش بینی سه روزه آینده شهر بناب

24 ساعت اول

کمی تا نیمه ابری، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید) ، از شب کاهش ابر

بیشینه :
11
کمینه :
-2
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتی ابری ، گاهی وزش باد

بیشینه :
9
کمینه :
-1
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتی ابری ، بعد از ظهر و شب افزایش ابر ، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید)

بیشینه :
10
کمینه :
1

-1

تبریز

-1

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

مرند

4

نم نسبی :52%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

4

اهر

4

نم نسبی :52%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

5

بستان‌آباد

5

نم نسبی :56%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

9

بناب

9

نم نسبی :46%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

5

جلفا

5

نم نسبی :60%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

-1

چاراویماق

-1

نم نسبی :64%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

2

سراب

2

نم نسبی :64%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :

1

شبستر

1

نم نسبی :64%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

1

عجب‌شیر

1

نم نسبی :69%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

کلیبر

2

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

0

مراغه

0

نم نسبی :74%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

8

ملکان

8

نم نسبی :49%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

9

میانه

9

نم نسبی :53%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-4

ورزقان

-4

نم نسبی :80%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-1

هریس

-1

نم نسبی :74%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

2

سهند

2

نم نسبی :75%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

2

تبریز (شرق)

2

نم نسبی :64%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
  • بناب
    9
    ورزقان
    -4
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
لینک های مفید