وضع هوای چاراویماق

قسمتي ابري

قسمتي ابري

1

جهت باد :

سرعت باد : 3m/s - 11km/h
نم نسبی : %61
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 1

پیش بینی سه روزه آینده شهر چاراویماق

24 ساعت اول

قسمتي ابري تا نيمه ابري بتدریج افزایش ابر گاهی وزش بادشديد

بیشینه :
4
کمینه :
-1
24 ساعت دوم

ابري و بارش باران و برف بتدریج مه آلود و وزش باد

بیشینه :
2
کمینه :
-9
24 ساعت سوم

ابري گاهی بارش برف بتدریج مه آلود بتدریج کاهش ابر

بیشینه :
-2
کمینه :
-15
-2

اهر

-2

نم نسبی :95%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

3

عجب شیر

3

نم نسبی :100%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

4

آذرشهر

4

نم نسبی :76%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوبي

3

بناب

3

نم نسبی :84%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

0

بستان آباد

0

نم نسبی :93%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :جنوبي

1

چاراویماق

1

نم نسبی :61%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

-3

هادیشهر

-3

نم نسبی :96%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

2

هشترود

2

نم نسبی :88%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

-1

هريس

-1

نم نسبی :100%

سرعت باد :15km/h

جهت باد :جنوبي

-4

هوراند

-4

نم نسبی :98%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

-1

جلفا

-1

نم نسبی :89%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

-4

کليبر

-4

نم نسبی :100%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

3

ملکان

3

نم نسبی :78%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :جنوبي

3

مراغه

3

نم نسبی :81%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

-5

مرند

-5

نم نسبی :96%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

5

ميانه

5

نم نسبی :68%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

اسکو

3

نم نسبی :73%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

1

سهند

1

نم نسبی :86%

سرعت باد :17km/h

جهت باد :جنوبي

2

سراب

2

نم نسبی :73%

سرعت باد :17km/h

جهت باد :غربي

2

شبستر

2

نم نسبی :86%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

3

شرفخانه

3

نم نسبی :81%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب شرقي

3

تبریز

3

نم نسبی :81%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

2

تبریز-شرق

2

نم نسبی :91%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

0

ورزقان

0

نم نسبی :94%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • ميانه
  5
  مرند
  -5
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 6
  0
 • 4
  -1
 • 6
  0
 • -
  -
 • 6
  2
 • -
  -
 • 5
  0
 • 9
  -1
 • 9
  1
 • -
  -
 • 9
  0
 • 3
  -1
 • 4
  -1
 • -
  -
 • -
  -
 • 3
  -1
 • -
  -
 • 4
  1
 • 0
  -4
 • 10
  1
 • 8
  0
 • 4
  0
 • 11
  0
 • 7
  1
 • لینک های مفید