وضع هوای بستان آباد

صاف

صاف

27

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 0km/h
نم نسبی : %22
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 0
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 10

پیش بینی سه روزه آینده شهر بستان‌آباد

24 ساعت اول

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
33
کمینه :
12
24 ساعت دوم

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

بیشینه :
33
کمینه :
11
24 ساعت سوم

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
35
کمینه :
15
27

اهر

27

نم نسبی :41%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

29

عجب شیر

29

نم نسبی :21%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

34

بندر شرفخانه

34

نم نسبی :27%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

30

بناب

30

نم نسبی :30%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

27

بستان آباد

27

نم نسبی :22%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

27

چاراویماق

27

نم نسبی :19%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

25

هشترود

25

نم نسبی :99%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

25

هريس

25

نم نسبی :24%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

32

جلفا

32

نم نسبی :33%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

26

کليبر

26

نم نسبی :50%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال غربي

28

ملکان

28

نم نسبی :24%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

31

مراغه

31

نم نسبی :19%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

27

مرند

27

نم نسبی :32%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

29

ميانه

29

نم نسبی :42%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

27

اسکو

27

نم نسبی :26%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

26

سهند

26

نم نسبی :31%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

27

سراب

27

نم نسبی :30%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

30

شبستر

30

نم نسبی :20%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

29

تبریز

29

نم نسبی :30%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

26

ورزقان

26

نم نسبی :38%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • بندر شرفخانه
  34
  هشترود
  25
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 36
  21
 • 35
  24
 • 33
  17
 • 33
  12
 • 37
  19
 • 38
  23
 • 36
  15
 • 33
  11
 • 36
  22
 • 38
  20
 • 30
  19
 • 37
  20
 • 37
  15
 • 39
  22
 • 30
  11
 • 33
  20
 • 36
  22
 • -
  -
 • 35
  21
 • -
  -
 • لینک های مفید