وضع هوای بستان آباد

صاف

صاف

9

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 6km/h
نم نسبی : %62
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 9

پیش بینی سه روزه آینده شهر بستان‌آباد

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش بادشديد

بیشینه :
27
کمینه :
11
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشديد واحتمال رگبارورعدوبرق

بیشینه :
27
کمینه :
10
24 ساعت سوم

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش بادشديد دربعدازظهر افزایش ابر و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
22
کمینه :
10

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
18

سهند

18

نم نسبی :25%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

11

سراب

11

نم نسبی :56%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

17

هريس

17

نم نسبی :33%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

10

هشترود

10

نم نسبی :99%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

17

تبریز

17

نم نسبی :33%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال شرقي

16

مراغه

16

نم نسبی :36%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شرقي

17

چاراویماق

17

نم نسبی :30%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

17

ملکان

17

نم نسبی :38%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

6

بندر شرفخانه

6

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

20

شرفخانه

20

نم نسبی :20%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

23

جلفا

23

نم نسبی :30%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

18

اهر

18

نم نسبی :31%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

19

مرند

19

نم نسبی :34%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

ورزقان

16

نم نسبی :37%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

19

تبریز-شرق

19

نم نسبی :28%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

اسکو

16

نم نسبی :39%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

19

کليبر

19

نم نسبی :40%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

18

ميانه

18

نم نسبی :39%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

17

شبستر

17

نم نسبی :40%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

18

عجب شیر

18

نم نسبی :30%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

15

بناب

15

نم نسبی :46%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

9

بستان آباد

9

نم نسبی :62%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • جلفا
  23
  بندر شرفخانه
  6
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 29
  16
 • 32
  16
 • 35
  15
 • 30
  15
 • 31
  17
 • 31
  15
 • 27
  11
 • 29
  15
 • 28
  8
 • 27
  12
 • -
  -
 • -
  -
 • 35
  18
 • 31
  13
 • 29
  19
 • 28
  6
 • 20
  13
 • -
  -
 • 29
  15
 • 31
  14
 • 26
  9
 • 31
  15
 • لینک های مفید