وضع هوای بناب

قسمتي ابري

قسمتي ابري

8

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 0km/h
نم نسبی : %72
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 8

پیش بینی سه روزه آینده شهر بناب

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
25
کمینه :
8
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
28
کمینه :
9
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
29
کمینه :
10
21

اسکو

21

نم نسبی :40%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

13

کليبر

13

نم نسبی :58%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

11

ميانه

11

نم نسبی :65%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

12

شبستر

12

نم نسبی :57%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

13

عجب شیر

13

نم نسبی :48%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

6

هشترود

6

نم نسبی :63%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

12

تبریز

12

نم نسبی :58%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال شرقي

12

مراغه

12

نم نسبی :47%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

9

چاراویماق

9

نم نسبی :50%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

7

ملکان

7

نم نسبی :73%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

13

آذرشهر

13

نم نسبی :49%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

13

سهند

13

نم نسبی :45%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

5

سراب

5

نم نسبی :77%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

12

هريس

12

نم نسبی :54%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

8

بناب

8

نم نسبی :72%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

6

بستان آباد

6

نم نسبی :70%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

16

هادیشهر

16

نم نسبی :48%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

15

هوراند

15

نم نسبی :47%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

13

شرفخانه

13

نم نسبی :41%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

15

جلفا

15

نم نسبی :56%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

8

اهر

8

نم نسبی :65%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

14

مرند

14

نم نسبی :48%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

5

ورزقان

5

نم نسبی :84%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

13

تبریز-شرق

13

نم نسبی :46%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • اسکو
  21
  سراب
  5
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 23
  10
 • 25
  10
 • 26
  11
 • 23
  10
 • 25
  8
 • 25
  8
 • 23
  5
 • -
  -
 • 24
  11
 • -
  -
 • 29
  12
 • 26
  9
 • 23
  13
 • 23
  5
 • -
  -
 • 25
  11
 • -
  -
 • 23
  5
 • 22
  9
 • 25
  7
 • 26
  11
 • 25
  11
 • 23
  6
 • 25
  6
 • لینک های مفید