وضع هوای بناب

کمي ابري

کمي ابري

30

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %29
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 18

پیش بینی سه روزه آینده شهر بناب

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

بیشینه :
29
کمینه :
18
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد و افزایش ابر

بیشینه :
31
کمینه :
17
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
32
کمینه :
18

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
24

اسکو

24

نم نسبی :39%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

18

کليبر

18

نم نسبی :70%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :

29

ميانه

29

نم نسبی :31%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

28

شبستر

28

نم نسبی :23%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

17

هوراند

17

نم نسبی :62%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

24

شرفخانه

24

نم نسبی :20%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

29

جلفا

29

نم نسبی :35%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :

23

اهر

23

نم نسبی :46%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شرقي

26

مرند

26

نم نسبی :39%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

21

ورزقان

21

نم نسبی :56%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شرقي

24

آذرشهر

24

نم نسبی :40%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :جنوب غربي

22

سهند

22

نم نسبی :43%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

25

سراب

25

نم نسبی :36%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

23

هريس

23

نم نسبی :43%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

21

هشترود

21

نم نسبی :100%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال شرقي

28

تبریز

28

نم نسبی :30%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

30

مراغه

30

نم نسبی :23%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

25

چاراویماق

25

نم نسبی :29%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب شرقي

29

ملکان

29

نم نسبی :28%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

22

تبریز-شرق

22

نم نسبی :49%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شمال شرقي

30

عجب شیر

30

نم نسبی :24%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

30

بناب

30

نم نسبی :29%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

23

بستان آباد

23

نم نسبی :40%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  30
  هوراند
  17
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 27
  9
 • 23
  14
 • 30
  15
 • 29
  17
 • 30
  16
 • 29
  18
 • 25
  11
 • -
  -
 • -
  -
 • 30
  16
 • 24
  14
 • 27
  15
 • 24
  10
 • 20
  13
 • -
  -
 • 25
  15
 • 25
  11
 • 23
  11
 • -
  -
 • 28
  16
 • 30
  17
 • 24
  9
 • 30
  17
 • لینک های مفید