وضع هوای بناب

کمي ابري

کمي ابري

30

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 6km/h
نم نسبی : %21
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 14

پیش بینی سه روزه آینده شهر بناب

24 ساعت اول

صاف تا کمي ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

بیشینه :
33
کمینه :
14
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش باد

بیشینه :
31
کمینه :
13
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش باد

بیشینه :
32
کمینه :
14

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
24

هشترود

24

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

29

اهر

29

نم نسبی :17%

سرعت باد :14km/h

جهت باد :غربي

30

عجب شیر

30

نم نسبی :20%

سرعت باد :7km/h

جهت باد :جنوبي

29

بندر شرفخانه

29

نم نسبی :7%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

30

بناب

30

نم نسبی :21%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

27

بستان آباد

27

نم نسبی :25%

سرعت باد :14km/h

جهت باد :جنوبي

27

چاراویماق

27

نم نسبی :20%

سرعت باد :7km/h

جهت باد :جنوب غربي

25

هريس

25

نم نسبی :22%

سرعت باد :14km/h

جهت باد :جنوب غربي

30

جلفا

30

نم نسبی :24%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

26

کليبر

26

نم نسبی :42%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال غربي

30

ملکان

30

نم نسبی :21%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :جنوب غربي

30

مراغه

30

نم نسبی :22%

سرعت باد :7km/h

جهت باد :غربي

27

مرند

27

نم نسبی :18%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

32

ميانه

32

نم نسبی :18%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

28

اسکو

28

نم نسبی :20%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

26

سهند

26

نم نسبی :21%

سرعت باد :20km/h

جهت باد :جنوب غربي

27

سراب

27

نم نسبی :20%

سرعت باد :25km/h

جهت باد :جنوب غربي

28

شبستر

28

نم نسبی :18%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

29

تبریز

29

نم نسبی :19%

سرعت باد :14km/h

جهت باد :جنوب غربي

28

تبریز-شرق

28

نم نسبی :20%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :

26

ورزقان

26

نم نسبی :26%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :غربي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • ميانه
  32
  هشترود
  24
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -
  -
 • 29
  13
 • 32
  16
 • -
  -
 • 33
  14
 • 30
  15
 • 31
  13
 • 29
  14
 • 31
  15
 • 24
  13
 • 34
  13
 • 33
  17
 • 30
  18
 • 34
  16
 • 29
  18
 • 30
  19
 • 30
  9
 • 30
  18
 • 30
  15
 • 20
  13
 • 27
  13
 • لینک های مفید