وضع هوای بندر شرفخانه

6

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 2km/h
نم نسبی : %75
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 1

وضع هوای شرفخانه

6

جهت باد :

سرعت باد : 0m/s - 0km/h
نم نسبی : %84
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 16
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 5

پیش بینی سه روزه آینده شهر بندرشرفخانه

24 ساعت اول

بیشینه :
0
کمینه :
0
24 ساعت دوم

بیشینه :
کمینه :
24 ساعت سوم

بیشینه :
کمینه :

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی

پیش بینی سه روزه آینده شهر بندرشرفخانه

24 ساعت اول

بیشینه :
0
کمینه :
0
24 ساعت دوم

بیشینه :
کمینه :
24 ساعت سوم

بیشینه :
کمینه :

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
6

بندر شرفخانه

6

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

4

اهر

4

نم نسبی :100%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

2

هشترود

2

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

7

جلفا

7

نم نسبی :87%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

5

کليبر

5

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

مراغه

3

نم نسبی :87%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

6

ميانه

6

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

1

اسکو

1

نم نسبی :95%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

سهند

4

نم نسبی :75%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

2

سراب

2

نم نسبی :93%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

6

شرفخانه

6

نم نسبی :84%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

تبریز

4

نم نسبی :87%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

14

عجب شیر

14

نم نسبی :39%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

13

بناب

13

نم نسبی :44%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

7

بستان آباد

7

نم نسبی :62%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :

6

چاراویماق

6

نم نسبی :71%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

4

هريس

4

نم نسبی :94%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

12

ملکان

12

نم نسبی :54%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

9

مرند

9

نم نسبی :61%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

12

شبستر

12

نم نسبی :45%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

9

تبریز-شرق

9

نم نسبی :65%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

7

ورزقان

7

نم نسبی :65%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  14
  اسکو
  1
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -
  -
 • 14
  4
 • -
  -
 • 19
  7
 • 9
  3
 • 14
  3
 • 16
  5
 • 11
  2
 • 11
  2
 • 11
  0
 • -
  -
 • 16
  4
 • 14
  3
 • 13
  3
 • 11
  2
 • 11
  0
 • 10
  0
 • 13
  3
 • 11
  2
 • 14
  3
 • 20
  13
 • 13
  0
 • لینک های مفید