وضع هوای بندر شرفخانه

34

جهت باد :

سرعت باد : 0.97m/s - 4km/h
نم نسبی : %27
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 0
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 0

پیش بینی سه روزه آینده شهر بندرشرفخانه

24 ساعت اول

بیشینه :
0
کمینه :
0
24 ساعت دوم

بیشینه :
کمینه :
24 ساعت سوم

بیشینه :
کمینه :
25

اهر

25

نم نسبی :47%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

28

عجب شیر

28

نم نسبی :22%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

34

بندر شرفخانه

34

نم نسبی :27%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

29

بناب

29

نم نسبی :31%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

23

بستان آباد

23

نم نسبی :31%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

26

چاراویماق

26

نم نسبی :25%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

25

هشترود

25

نم نسبی :99%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

24

هريس

24

نم نسبی :28%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

30

جلفا

30

نم نسبی :38%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

26

کليبر

26

نم نسبی :47%

سرعت باد :7km/h

جهت باد :

26

ملکان

26

نم نسبی :27%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

29

مراغه

29

نم نسبی :22%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

26

مرند

26

نم نسبی :33%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

27

ميانه

27

نم نسبی :43%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

27

اسکو

27

نم نسبی :26%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

26

سهند

26

نم نسبی :29%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

24

سراب

24

نم نسبی :45%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

28

شبستر

28

نم نسبی :23%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

28

تبریز

28

نم نسبی :34%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :

23

ورزقان

23

نم نسبی :56%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • بندر شرفخانه
  34
  ورزقان
  23
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 36
  21
 • 35
  24
 • 33
  17
 • 33
  12
 • 37
  19
 • 38
  23
 • 36
  15
 • 33
  11
 • 36
  22
 • 38
  20
 • 30
  19
 • 37
  20
 • 37
  15
 • 39
  22
 • 30
  11
 • 33
  20
 • 36
  22
 • -
  -
 • 35
  21
 • -
  -
 • لینک های مفید