وضع هوای

24

جهت باد :

سرعت باد : 3m/s - 9km/h
نم نسبی : %40
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 14

پیش بینی سه روزه آینده شهر آذرشهر

24 ساعت اول

بیشینه :
0
کمینه :
0
24 ساعت دوم

بیشینه :
کمینه :
24 ساعت سوم

بیشینه :
کمینه :

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
24

اسکو

24

نم نسبی :39%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

18

کليبر

18

نم نسبی :65%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال غربي

27

ميانه

27

نم نسبی :38%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

25

شبستر

25

نم نسبی :40%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

17

هوراند

17

نم نسبی :62%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

24

شرفخانه

24

نم نسبی :20%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

27

جلفا

27

نم نسبی :38%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

21

اهر

21

نم نسبی :55%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شرقي

24

مرند

24

نم نسبی :43%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

19

ورزقان

19

نم نسبی :59%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

24

آذرشهر

24

نم نسبی :40%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :جنوب غربي

22

سهند

22

نم نسبی :43%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

23

سراب

23

نم نسبی :44%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

19

هريس

19

نم نسبی :57%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

هشترود

21

نم نسبی :100%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال شرقي

27

تبریز

27

نم نسبی :34%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :غربي

27

مراغه

27

نم نسبی :35%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

22

چاراویماق

22

نم نسبی :39%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

28

ملکان

28

نم نسبی :32%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

22

تبریز-شرق

22

نم نسبی :49%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شمال شرقي

28

عجب شیر

28

نم نسبی :30%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

27

بناب

27

نم نسبی :34%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

22

بستان آباد

22

نم نسبی :47%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  28
  هوراند
  17
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -
  -
 • -
  -
 • 30
  16
 • 25
  13
 • 26
  15
 • 26
  10
 • 20
  13
 • 27
  9
 • 25
  15
 • 31
  15
 • 27
  16
 • 30
  16
 • 30
  18
 • 27
  10
 • -
  -
 • 25
  16
 • 27
  11
 • 24
  11
 • -
  -
 • 28
  16
 • 30
  17
 • 25
  9
 • 31
  17
 • لینک های مفید