وضع هوای عجب شیر

صاف

صاف

29

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 2km/h
نم نسبی : %17
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 33
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 18

پیش بینی سه روزه آینده شهر عجب‌شیر

24 ساعت اول

کمي ابري تا نيمه ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
32
کمینه :
17
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

بیشینه :
29
کمینه :
17
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
29
کمینه :
16

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
13

هوراند

13

نم نسبی :99%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

19

شرفخانه

19

نم نسبی :38%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

19

جلفا

19

نم نسبی :61%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال شرقي

11

اهر

11

نم نسبی :91%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

24

مرند

24

نم نسبی :46%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

17

ورزقان

17

نم نسبی :71%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شرقي

17

اسکو

17

نم نسبی :54%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

13

کليبر

13

نم نسبی :100%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

16

ميانه

16

نم نسبی :71%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال شرقي

27

شبستر

27

نم نسبی :22%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

29

عجب شیر

29

نم نسبی :17%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

15

آذرشهر

15

نم نسبی :52%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

16

سهند

16

نم نسبی :61%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

11

سراب

11

نم نسبی :77%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

21

هريس

21

نم نسبی :37%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

26

تبریز-شرق

26

نم نسبی :27%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شمال شرقي

14

هشترود

14

نم نسبی :86%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

18

تبریز

18

نم نسبی :55%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

19

مراغه

19

نم نسبی :55%

سرعت باد :18km/h

جهت باد :شرقي

23

چاراویماق

23

نم نسبی :31%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

30

ملکان

30

نم نسبی :25%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

30

بناب

30

نم نسبی :18%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

23

بستان آباد

23

نم نسبی :38%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • بناب
  30
  اهر
  11
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 31
  12
 • 17
  11
 • 32
  17
 • 31
  15
 • 32
  17
 • 33
  19
 • 27
  13
 • -
  -
 • -
  -
 • 31
  18
 • 23
  15
 • 27
  14
 • 22
  12
 • 20
  13
 • -
  -
 • 29
  16
 • 25
  9
 • 26
  13
 • -
  -
 • 28
  17
 • 34
  19
 • 27
  9
 • 33
  16
 • لینک های مفید