وضع هوای اهر

صاف

صاف

15

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 6km/h
نم نسبی : %35
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 32
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 13

پیش بینی سه روزه آینده شهر اهر

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشديد

بیشینه :
31
کمینه :
13
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر و وزش بادشديد همراه با رگبارورعدوبرق

بیشینه :
31
کمینه :
13
24 ساعت سوم

کمي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر وزش بادشديد دربعدازظهر افزایش ابر و رگبارورعدوبرق

بیشینه :
23
کمینه :
11

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
10

اسکو

10

نم نسبی :56%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

17

کليبر

17

نم نسبی :42%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

ميانه

16

نم نسبی :48%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

28

شبستر

28

نم نسبی :10%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

15

سهند

15

نم نسبی :29%

سرعت باد :5km/h

جهت باد :جنوب شرقي

11

سراب

11

نم نسبی :46%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

23

هريس

23

نم نسبی :18%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :جنوبي

19

شرفخانه

19

نم نسبی :14%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

6

بندر شرفخانه

6

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

20

جلفا

20

نم نسبی :34%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

15

اهر

15

نم نسبی :35%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

26

مرند

26

نم نسبی :12%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوبي

28

عجب شیر

28

نم نسبی :14%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب غربي

27

بناب

27

نم نسبی :19%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

24

بستان آباد

24

نم نسبی :20%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :جنوبي

9

هشترود

9

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

15

تبریز

15

نم نسبی :38%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

14

مراغه

14

نم نسبی :35%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

25

چاراویماق

25

نم نسبی :15%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

27

ملکان

27

نم نسبی :20%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

26

ورزقان

26

نم نسبی :19%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

27

تبریز-شرق

27

نم نسبی :12%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  28
  بندر شرفخانه
  6
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • -
  -
 • 29
  15
 • 31
  14
 • 26
  9
 • 31
  15
 • -
  -
 • -
  -
 • 35
  18
 • 31
  13
 • 29
  19
 • 28
  6
 • 20
  13
 • 29
  15
 • 28
  8
 • 27
  12
 • 29
  16
 • 32
  16
 • 35
  15
 • 30
  15
 • 31
  17
 • 31
  15
 • 27
  11
 • لینک های مفید