وضع هوای اهر

قسمتي ابري

قسمتي ابري

22

جهت باد :

سرعت باد : 3m/s - 10km/h
نم نسبی : %53
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 16

پیش بینی سه روزه آینده شهر اهر

24 ساعت اول

نيمه ابري تا ابري گاهی وزش بادشديد واحتمال رگبارورعدوبرق

بیشینه :
25
کمینه :
13
24 ساعت دوم

نيمه ابري تا ابري گاهی رگبارورعدوبرق و وزش بادشديد

بیشینه :
23
کمینه :
12
24 ساعت سوم

نيمه ابري گاهی افزایش ابر گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد

بیشینه :
24
کمینه :
13

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
24

اسکو

24

نم نسبی :39%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

19

کليبر

19

نم نسبی :63%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :

28

ميانه

28

نم نسبی :34%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال شرقي

27

شبستر

27

نم نسبی :28%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوبي

24

آذرشهر

24

نم نسبی :40%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :جنوب غربي

22

سهند

22

نم نسبی :43%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

24

سراب

24

نم نسبی :43%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

21

هريس

21

نم نسبی :52%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوبي

17

هوراند

17

نم نسبی :62%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

24

شرفخانه

24

نم نسبی :20%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

29

جلفا

29

نم نسبی :32%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :

22

اهر

22

نم نسبی :53%

سرعت باد :10km/h

جهت باد :شرقي

24

مرند

24

نم نسبی :43%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :

21

ورزقان

21

نم نسبی :56%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شرقي

21

هشترود

21

نم نسبی :100%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال شرقي

27

تبریز

27

نم نسبی :32%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

29

مراغه

29

نم نسبی :32%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

23

چاراویماق

23

نم نسبی :35%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

28

ملکان

28

نم نسبی :34%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

22

تبریز-شرق

22

نم نسبی :49%

سرعت باد :12km/h

جهت باد :شمال شرقي

28

عجب شیر

28

نم نسبی :30%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

28

بناب

28

نم نسبی :32%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

23

بستان آباد

23

نم نسبی :43%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • جلفا
  29
  هوراند
  17
پیش بینی هوای شهرهای استان|امروز
 • 27
  9
 • 25
  15
 • 31
  15
 • 27
  16
 • 30
  16
 • 30
  18
 • 27
  10
 • -
  -
 • -
  -
 • 30
  16
 • 25
  13
 • 26
  15
 • 26
  10
 • 20
  13
 • -
  -
 • 25
  16
 • 27
  11
 • 24
  11
 • -
  -
 • 28
  16
 • 30
  17
 • 25
  9
 • 31
  17
 • لینک های مفید