پیش بینی کشاورزی

پیش بینی های کشاورزی دو روز در هفته همراه با توصیه های کشاورزی جهت مقاصد کشاورزی منطقه صورت میگیرد.

تاریخ فایل پیش بینی
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/5/19 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/05/15 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/5/12 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/5/8 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99.05.01 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 98/04/29 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/4/22 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/4/15 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/4/11 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/4/4 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 98/04/01 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/3/25 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 98/03/21 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/03/11 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 98.02.31 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/2/21 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/02/17 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/02/10 دانلود
بولتن کشاورزی 99/02/07 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/12/21 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 981211 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی981207 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/11/30 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 98/11/27 دانلود
اطلاعیه و مناسبت ها
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
 • شعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
 • نام گذاری سال 1400: تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
 • همه باهم، برای هم تا مهار کرونا
گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  11
  بستان آباد
  3
هشدارهای جوی
هشدار سطح زردشماره 30 مورخ 1400/7/11

هشدار سطح زردشماره 30 مورخ 1400/7/11

دانلود فایل

لینک های مفید