پیش بینی کشاورزی

پیش بینی های کشاورزی دو روز در هفته همراه با توصیه های کشاورزی جهت مقاصد کشاورزی منطقه صورت میگیرد.

تاریخ فایل پیش بینی
بولتن هواشناسی کشاورزی مورخ 14000704 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/6/28 دانلود
بولتن پیش بینی کشاورزی1400/06/14 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/6/7 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/6/3 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1400/5/20 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/5/3 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/4/27 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/4/13 دانلود
پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/3/30 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/3/23 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/3/12 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/2/22 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی مورخ 1400/2/12 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/1/22 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 1400/1/11 دانلود
بولتن پیش بینی کشاورزی 14000108 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/12/27 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/12/20 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی99/12/17 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/12/06 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/12/03 دانلود
بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی 99/11/12 دانلود
بولتن هواشناسی کشاورزی 99/11/1 دانلود
اطلاعیه و مناسبت ها
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
 • شعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
 • نام گذاری سال 1400: تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
 • همه باهم، برای هم تا مهار کرونا
گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • جلفا
  25
  هريس
  20
تابلو اعلانات
هشدارهای جوی
اطلاعیه جوی شماره 28 مورخ 14000631

اطلاعیه جوی شماره 28 مورخ 14000631

دانلود فایل

لینک های مفید