اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی

فناوری و ارتباطات هواشناسی
داره کل هواشناسی استان از طریق خطوط Point to Point وvpn از طریق مخابرات استان اطلاعات جوی را به صورت ساعتی  از شهرستانها دریافت می نماید .

دستگاه سوییچ اطلاعات جوی را جمع آوری و بولتن سازی نموده و از طریق خطوط vsat,VPN وPoint to Point و یا خط DiaL UP به سازمان هواشناسی کشور مخابره می نماید.برای مخابره اطلاعات از طریق سیستم Point to Point از برنامه Tcom استفاده می شودکه برنامه فوق قابلیت ارسال و دریافت Text در محیط سیستم عامل Windows به سوییچ استان را دارد.


 برای ارسال اطلاعات از طریق خط Dial up به سوییچ استان از برنامه Dial Up Station تحت سیستم عامل ویندوز استفاده می شود که اطلاعاتی خام بعد از قراعت توسط دیده بان طبق دستورالعملهای WMO تبدیل به کد و وارد کامپیوتر می گرددو از طریق این برنامه و سخت افزار لازم که عبارتند از یک دستگاه مودم و PC و خط تلفن ارسال می گردد.برنامه سوییچ استانی شامل پنج قسمت است:

1.برنامه Switch که راک بف شده و وظیفه دریافت و ارسال اطلاعات جوی و وضعیت خطوط را نمایش میدهد.
2.برنامهInterface که در قسمت دیده بانی نصب شده و وظیفه نمایش اطلاعات جوی و تحصحیحات لازم توسط کاربران را بر عهده داشته و به دستگاه سوییچ ارسال می نمتید.
3.برنامه و PC پیش بینی که اطلاعات لازم برای پیش بینی های جوی توسط پیش بینها از آن دریافت می گردد.
4.سیستم Server که وظیفه ارتباط شبکه Star سیستم سوییچ استان را به عهده دارد.
5-PC و برنامه پلات این سیستم و برنامه لازم جهت پشتیبانی و Backup در قسمت دیده بانی نصب گردیده است.
فناوری و ارتباطات هواشناسی


آمار و اطلاعات :

1. جمع آوری فرمهای باران سنجي و اقليم شناسي ايستگاههای استان و مدیریت آنها

2. جمع آوری و ارسال آمار هفتگی ، ماهانه و كليما به اداره كل خدمات ماشينی سازمان

3. ارائه اطلاعات آماري و خدمات به ارباب رجوع اعم از دانشجويان ، شركتهای خصوصي و دولتي و مراکز علمي

4. ارائه بولتن های فصلی - زراعی - سالانه و ارسال آن به سازمانها و ارگانهای مختلف خصوصي و دولتي و علمي

5. آماده سازي گزارش دوم طرح تحقيقاتي پيش بيني بلندمدت اقليمي با استفاده از روشهاي آماری

6.تشكيل جلسات مختلف جهت ارتقاء بهره وری و اتوماسيون اداري در قالب كارگروههاي مختلف

7. ارائه اطلاعات آماري به شركتهاي حقیقی و حقوقی

8. ارائه اطلاعات آماري به سازمانهاي جهاد كشاورزی و نيرو

9. جمع آوری اطلاعات و كنترل دفاتر ايستگاههاي سينوپتيك استان و ارسال آنها به سازمان هواشناسی كشور

لینک های مفید