شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.***
  • نام گذاری سال 1401: سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین***
  • .

نظرسنجی

 
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی گرد و غبار اعلام نمایید
 
36
 
6
 
33
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی عمومی اعلام نمایید
 
32
 
8
 
31

میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی هوانوردی اعلام نمایید
 
30
 
8
 
19
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی کشاورزی اعلام نمایید
 
32
 
9
 
26