شناسنامه خدمات اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
 
شناسه خدمت  عنوان خدمت بیانیه خدمت  
13011439100  ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی             بیانیه خدمت
13011439101  ارائه گزارشات اقلیم شناسی             بیانیه خدمت
13011439102  پیش بینی هواشناسی آبشناسی      بیانیه خدمت
13011439103  پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک         بیانیه خدمت
13011439104  پیش بینی هواشناسی هوانوردی     بیانیه خدمت
13011439105  پیش بینی هواشناسی کشاورزی             بیانیه خدمت
13011439106  تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی          بیانیه خدمت
13011439107  پیش بینی هواشناسی جاده ای         بیانیه خدمت
13011439109  پیش بینی خدمات عامه هواشناسی               بیانیه خدمت
 

لینک های مفید