شناسنامه خدمات اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
 
شناسه خدمت
 
 عنوان خدمت                                                                              بستر ارائه خدمت
 
13011439100  ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی            
13011439101  ارائه گزارشات اقلیم شناسی            
13011439102  پیش بینی هواشناسی آبشناسی     
13011439103  پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک        
13011439104  پیش بینی هواشناسی هوانوردی    
13011439105  پیش بینی هواشناسی کشاورزی            
13011439106  تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی         
13011439107  پیش بینی هواشناسی جاده ای        
13011439109  پیش بینی خدمات عامه هواشناسی              
 

لینک های مفید