شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد ***
 • نام گذاری سال 1402: مهار تورم و رشد تولید ***
 • شعار سال 2023سازمان جهانی هواشناسی: آینده وضع هوا، اقلیم و آب در گذر نسل‌ها ***
 • .

مدیران ادارات و ایستگاه ها

 1. سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل
  مدیرکل حبیب عبدلی 33339323 azar_sh@irimo.ir
  معاون توسعه مدیریت و منابع امین فرتاش 33339317 fartash@irimo.ir
  معاون توسعه ، پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی فرناز پوراصغر 33339318 pourasgar@irimo.ir
  رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی و سامانه های هشدار مریم میزانی 33339313 mizani@irimo.ir
  رئيس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا محمد امیدفر 33339321  
  رئیس گروه  توسعه هواشناسی کاربردی یونس اکبرزاده 33339318  
  رئیس اداره شبکه دیدبانی و هشدار جوی بهروز عطایی 33339325  
  رئیس اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی هادی صمدیان 33339312  
  رئیس اداره رادار هواشناسی و پایش هشدار جوی اکبر دوستی 33292401 doosti@irimo.ir
  مسئول حراست محمد اللهیاری 33339327  
  مسئول روابط عمومی  افشین ابراهیمی 33339315  
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی، جو بالا و مدیریت بحران های جوی تبریز محمدرضا ذوالفقارپور 32671342  
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی شرق تبریز محمدرضا عباس نژاد 33339314  
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی اصلی و مدیریت بحران های جوی مراغه رامین حاجی زاده 37453223  
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی میانه رضا عظیمی 52336980  
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی جلفا رضا قراخانی شجاعی 42022048  
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی اهر  محمدرضا شیخی 44224371  
  رئیساداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی سراب مهدی فیاضی 43224848  
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی کلیبر بهروز مطلب زاده 44443968  
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی مرند حسن امام دوست 42284125  
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی بناب رسول رستمی 37732731  
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی عجب شیر فرهاد علیمحمدزاده 37640630  
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی ملکان رحمن عزیزنژاد 37841355  
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی بستان آباد علی فرهنگ 43337702  
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی هریس حسین علی اصغرزاده 43435343  
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی شبستر علی یوسفی 42427400  
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی ورزقان سیروس خداداده 44554288  
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی چاراویماق اکبر کلانتری 52722100  
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی سهند فردین حشمتی 33225342