شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد   ***
 • نام گذاری سال 1403: «جهش تولید با مشارکت مردم»   ***
 • شعار سال 2024سازمان جهانی هواشناسی: «خط مقدم اقدام اقلیمی»

مدیران ادارات و ایستگاه ها

 1. سمت نام و نام خانوادگی تلفن ایمیل میزان تحصیلات سابقه شغلی (سال) عکس پرسنلی
  مدیرکل حبیب عبدلی 33339323 azar_sh@irimo.ir کارشناسی ارشد 33 1570060703-(1).jpg
  معاون توسعه مدیریت و منابع امین فرتاش 33339317 fartash@irimo.ir کارشناسی ارشد 19 1380359279.jpg
  معاون توسعه ، پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی فرناز پوراصغر 33339318 pourasgar@irimo.ir دکتری 15 1375768468-(1).png
  رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی و سامانه های هشدار مریم میزانی 33339313 mizani@irimo.ir کارشناسی ارشد 17 1376619652.jpg
  رئيس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا محمد امیدفر 33339321 omidfar@irimo.ir کارشناسی ارشد 20 1709361778-(1).jpeg
  رئیس گروه  توسعه هواشناسی کاربردی یونس اکبرزاده 33339318 akbarzadeh@irimo.ir کارشناسی ارشد 22 1373986212.jpg
  سرپرست اداره شبکه دیدبانی و هشدار جوی محمد اللهیاری 33339325 allahyari@irimo.ir کارشناسی ارشد 17 1738723267-(1).jpeg
  رئیس اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی هادی صمدیان 33339312 samadian@irimo.ir کارشناسی ارشد 7 1361372192.jpg
  رئیس اداره رادار هواشناسی و پایش هشدار جوی اکبر دوستی 33292401 doosti@irimo.ir کارشناسی ارشد 27 1501011261.jpg
  مسئول حراست محمد اللهیاری 33339327 allahyari@irimo.ir کارشناسی ارشد 17 1738723267-(1).jpeg
  مسئول روابط عمومی  افشین ابراهیمی 33339323 ebrahimi@irimo.ir کارشناسی 8 1583289021.jpg
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی، جو بالا و مدیریت بحران های جوی تبریز محمدرضا ذوالفقارپور 32671342 zolfagharpoor@irimo.ir کارشناسی ارشد 19 1582127239.jpg
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی شرق تبریز غلام حسن محمدی 33339314 mohammadi@irimo.ir دکتری 20 4929681723.jpg
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی اصلی و مدیریت بحران های جوی مراغه رامین حاجی زاده 37453223 hajizadeh@irimo.ir کارشناسی ارشد 22 2871900140-(1).jpg
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی میانه رضا عظیمی 52336980 azimi@irimo.ir کارشناسی ارشد 20 1532675054.png
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی جلفا رضا قراخانی شجاعی 42022048 gharakhani@irimo.ir کارشناسی ارشد 18 5059785610.png
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی اهر  محمدرضا شیخی 44224371 sheikhi@irimo.ir کارشناسی ارشد 20 5679142147.jpg
  رئیساداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی سراب مهدی فیاضی 43224848 fayazi@irimo.ir کارشناسی ارشد 20 1651839379.jpg
  رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی کلیبر بهروز مطلب زاده 44443968 motalebzadeh@irimo.ir کارشناسی 22 5190218341.jpg
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی مرند حسن امام دوست 42284125 emamdoost@irimo.ir کارشناسی 22 1580234062.jpg
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی بناب رسول رستمی 37732731 rostami@irimo.ir کارشناسی ارشد 18 1689036249.jpg
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی عجب شیر جواد تقی پور حلوایی 37640630 taghipoor@irimo.ir دکتری 12 1709361778.jpg
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی ملکان رحمن عزیزنژاد 37841355 aziznezhad@irimo.ir کارشناسی ارشد 8 5078791361.jpg
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی بستان آباد علی فرهنگ 43337702 farhang@irimo.ir کارشناسی ارشد 11 1379372240-(1).jpg
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی هریس حسین علی اصغرزاده 43435343 asgharzadeh@irimo.ir کارشناسی ارشد 17 1730292925.jpg
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی شبستر علی یوسفی 42427400 yoosefi@irimo.ir کارشناسی ارشد 9 1728864100.jpg
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی ورزقان سیروس خداداده 44554288 khodadadeh@irimo.ir کارشناسی ارشد 8 5679275007.jpg
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی چاراویماق اکبر کلانتری 52722100 kalantari@irimo.ir کارشناسی 13 1600157939.jpg
  مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی و مدیریت بحران های جوی سهند -- 33225342