شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد   ***
  • نام گذاری سال 1403: «جهش تولید با مشارکت مردم»   ***
  • شعار سال 2024سازمان جهانی هواشناسی: «خط مقدم اقدام اقلیمی»

ایستگاه ها

  • ایستگاه های سینوپتیک
  • ایستگاه های اقلیم شناسی
  • ایستگاه های باران سنجی
ردیف نام ایستگاه ردیف نام ایستگاه
1 اهر 11 شرق تبریز
2 بستان آباد 12 عجب شیر
3 بناب 13 کلیبر
4 فرودگاه تبریز 14 فرودگاه مراغه
5 جلفا 15 مرند
6 چاراویماق 16 ملکان
7 خسروشاه 17 میانه
8 سراب 18 ورزقان
9 سهند (رادار هواشناسی) 19 هریس
10 شبستر    
 
ردیف نام ایستگاه ردیف نام ایستگاه
1 اسکو 6 مرکز تحقیقات دیم(مراغه)
2 بندر شرفخانه 7 مرکز تحقیقات  خداآفرین
3 هشترود 8 اقلیم شناسی مراغه
4 هادیشهر 9 آذرشهر
5 تسوج 10 هوراند
 
 
رديف نام ایستگاه ردیف نام ایستگاه ردیف نام ایستگاه
1 تبریز مرکزی 31 اسبفروشان 61 رخ شهید مدنی
2 باسمنج 32 قوشچی سراب 62 ایشلق
3 ذینجناب 33 آق براز 63 ترک(کندوان)
4 اسفهلان 34 هوراند 64 ترکمنچای
5 سعید آباد 35 دیکله 65 گرمرود
6 چرمخوران علیا 36 خاروانا 66 کنگاور
7 باشسیزاوجان 37 جوشین 67 کاغذکنان
8 آغچه کهل زمان 38 ورگهان 68 اوچ تپه
9 بستان آباد 39 کسانق 69 پرسخلو
10 تیکمه داش 40 حومه شرق 70 باشماق
11 تسوج 41 بکرآباد 71 قره بلاغ
12 شبستر 42 هریس 72 چلاقلو
13 پردل 43 سرای 73 گل فرج
14 اسکو 44 خواجه 74 قولان
15 ایلخچی 45 زرنق هریس 75 سیه رود
16 سفیدگنبد 46 خدآفرین 76 نوجه مهر
17 سلوک 47 آس 77 هادیشهر
18 هشترود 48 کلانتر 78 داران
19 ذوالبین 49 کلیبر 79 میاب
20 آتش یبک 50 لاریجان 80 یکان کهریز
21 نظرکهریزی 51 مولان 81 هرزندات
22 فتح قوریچای 52 عربشاخان 82 زنوز
23 مهربان 53 سهند 83 کشکسرای
24 رازلیق 54 آغچه کهل 84 مرند
25 کلیان 55 گل تپه    
26 ینگجه 56 داش بلاغ بازار    
27 آغمیون 57 اکیس    
28 شربیان 58 آق منار    
29 ابرغان 59 بایقوت    
30 هریس سراب 60 عجب شیر