شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد   ***
  • نام گذاری سال 1403: «جهش تولید با مشارکت مردم»   ***
  • شعار سال 2024سازمان جهانی هواشناسی: «خط مقدم اقدام اقلیمی»

ارتباط با همکاران

معاونت واحد نام و نام خانوادگی شماره تماس
معاونت فنی ، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران اداره شبکه دیدبانی و هشدار جوی جعفر زاهدی 041-33339325
پریوش نزولی 
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی و سامانه های هشدار فرزانه برزگری 041-33339313
مرتضی مردانی 
اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی رویا مرادیان 041-33339312
علی شفقی
اداره هواشناسی سینوپتیک اصلی و مدیریت بحران های جوی شرق تبریز غلامحسن محمدی 041-33339314
فرشاد ذوالنوریان
اداره رادار هواشناسی و پایش هشدار جوی داود بابازاده  041-33292401
معاونت توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی گروه  توسعه هواشناسی کاربردی نصرت اله آذران 041-33339318
اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ناصر منصوری درخشان 041-33339316
مرتضی نریمان
مسعود جعفرپور افخمی
ملیحه نقوی
سیده فاطمه غفاری
معاونت توسعه مدیریت و منابع امور مالی مژگان عرفان خسروشاهی 041-33339317
فرشید وطن پور
نعیم زیادخانی
کارپردازی و تدارکات رسول خیری
سیروس وزیری 041-33339320
امین اموال جعفر اسدی
امور اداری منيژه ابهري 041-33303220
آذین وحیدی