شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد   ***
  • نام گذاری سال 1403: «جهش تولید با مشارکت مردم»   ***
  • شعار سال 2024سازمان جهانی هواشناسی: «خط مقدم اقدام اقلیمی»

پیش بینی روزانه

نام شهر وضعیت فعلی دمای فعلی حداکثر دما حداقل دما
اهر 17 28 16
عجب شیر 24 35 24
آذر شهر 23 35 22
بناب 23 35 23
بستان آباد 15 29 14
چاراویماق 16 28 13
هادیشهر 23 34 22
هشترود 17 31 15
هريس 17 27 15
هوراند 23 28 20
جلفا 26 34 24
کليبر 21 30 19
خمارلو 26 36 24
خسروشاه 23 33 22
ملکان 22 34 22
مراغه 22 34 22
مراغه سینوپتیک 23 35 23
مرند 22 31 22
ميانه 22 35 20
اسکو 22 32 21
سهند 21 29 20
سراب 15 27 12
شبستر 22 33 22
شرفخانه 23 35 23
تبریز 22 32 22
تبریز-شرق 20 30 20
تیکمه داش 14 29 13
ورزقان 15 25 13