شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.***
  • نام گذاری سال 1401: سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین***
  • شعار سال 2022سازمان جهانی هواشناسی: هشدار سریع و اقدام سریع***
  • .

پیش بینی روزانه

نام شهر وضعیت فعلی دمای فعلی حداکثر دما حداقل دما
اهر 23 29 15
عجب شیر 28 40 22
آذرشهر 28 39 20
بناب 28 40 23
بستان آباد 23 34 14
چاراویماق 21 32 15
هادیشهر 28 37 22
هشترود 25 34 17
هريس 20 31 15
هوراند 23 27 18
جلفا 29 35 26
کليبر 23 27 17
خسروشاه 29 37 22
ملکان 28 40 24
مراغه 28 39 22
مراغه سینوپتیک 28 40 23
مرند 26 35 21
ميانه 27 37 22
اسکو 29 36 21
سهند 26 34 19
سراب 25 30 11
شبستر 29 37 24
شرفخانه 28 37 23
تبریز 28 37 22
تبریز-شرق 24 33 19
ورزقان 21 27 11