شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.***
  • نام گذاری سال 1401: سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین***
  • شعار سال 2022سازمان جهانی هواشناسی: هشدار سریع و اقدام سریع***
  • .

پیش بینی روزانه

نام شهر وضعیت فعلی دمای فعلی حداکثر دما حداقل دما
اهر 4 8 1
عجب شیر 4 10 2
آذر شهر 4 9 4
بناب 3 10 2
بستان آباد -1 4 -1
چاراویماق -1 5 -2
هشترود 2 6 0
هريس -2 1 -3
هوراند 7 10 -1
جلفا 3 15 4
کليبر 7 11 0
خسروشاه 4 9 4
ملکان 3 10 2
مراغه 3 9 2
مراغه سینوپتیک 3 10 2
مرند 2 7 2
ميانه 5 11 3
اسکو 2 8 2
سهند 1 6 0
سراب 1 5 -2
شبستر 3 9 1
شرفخانه 2 11 2
تبریز 4 10 3
تبریز-شرق 3 9 1
ورزقان 1 7 -1