شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.***
  • نام گذاری سال 1401: سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین***
  • شعار سال 2022سازمان جهانی هواشناسی: هشدار سریع و اقدام سریع***
  • .

معرفی خدمات

عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان زیرخدمت (شناسه خدمت)
ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی (13011439000) ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی (13011439100) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم        
ارائه گزارشات اقلیم شناسی (13011439101) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم        
پیش بینی هواشناسی آبشناسی (13011439102) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم        
پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک (13011439103) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم        
پیش بینی هواشناسی هوانوردی (13011439104) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم        
پیش بینی هواشناسی کشاورزی (13011439105) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم        
تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی (13011439106) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم        
پیش بینی هواشناسی جاده ای (13011439107) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم        
پیش بینی خدمات عامه هواشناسی (13011439109) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم