شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد   ***
  • نام گذاری سال 1403: «جهش تولید با مشارکت مردم»   ***
  • شعار سال 2024سازمان جهانی هواشناسی: «خط مقدم اقدام اقلیمی»

معرفی خدمات

عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (سامانه مدیریت خدمات دولت) لینک صفحه دریافت خدمت سوالات پرتکرار توافقنامه سطح خدمات شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان زیرخدمت (شناسه خدمت)
ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی (13011439000) ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی (13011439100) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت khadamat.png web.png FAQ.png statement.png 041-33339318
ارائه گزارشات اقلیم شناسی (13011439101) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت khadamat.png web.png FAQ.png statement.png 041-33339318
پیش بینی هواشناسی آبشناسی (13011439102) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت khadamat.png web.png FAQ.png statement.png 041-33339316
پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک (13011439103) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت khadamat.png web.png FAQ.png statement.png 041-33339316
پیش بینی هواشناسی هوانوردی (13011439104) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت khadamat.png web.png FAQ.png statement.png 041-33339316
پیش بینی هواشناسی کشاورزی (13011439105) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت khadamat.png web.png FAQ.png statement.png 041-33339316
تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی (13011439106) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت khadamat.png web.png FAQ.png statement.png 041-33339313
پیش بینی هواشناسی جاده ای (13011439107) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت khadamat.png web.png FAQ.png statement.png 041-33339316
پیش بینی خدمات عامه هواشناسی (13011439109) غیر حضوری لینک صفحه راهنمای خدمت khadamat.png web.png FAQ.png statement.png 041-33339316