6

اسکو

6

نم نسبی :83%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

11

کليبر

11

نم نسبی :100%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

10

ميانه

10

نم نسبی :62%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

11

شبستر

11

نم نسبی :66%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

11

عجب شیر

11

نم نسبی :54%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

9

بناب

9

نم نسبی :66%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

3

بستان آباد

3

نم نسبی :81%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

10

آذرشهر

10

نم نسبی :62%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

11

سهند

11

نم نسبی :54%

سرعت باد :1km/h

جهت باد :

3

سراب

3

نم نسبی :75%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

8

هريس

8

نم نسبی :87%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

6

هشترود

6

نم نسبی :63%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

9

تبریز

9

نم نسبی :81%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال شرقي

10

مراغه

10

نم نسبی :50%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

9

چاراویماق

9

نم نسبی :61%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

8

ملکان

8

نم نسبی :71%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

11

هادیشهر

11

نم نسبی :86%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

11

هوراند

11

نم نسبی :98%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

11

شرفخانه

11

نم نسبی :68%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال شرقي

11

جلفا

11

نم نسبی :93%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

9

اهر

9

نم نسبی :76%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

9

مرند

9

نم نسبی :76%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

6

ورزقان

6

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

10

تبریز-شرق

10

نم نسبی :66%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

وضع هوای تبریز

قسمتي ابري

قسمتي ابري

9

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %81
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 7

پیش بینی سه روزه آینده شهر

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
21
کمینه :
8
24 ساعت دوم

صاف تا نيمه ابري گاهی بارش باران گاهی وزش باد

بیشینه :
20
کمینه :
7
24 ساعت سوم

صاف تا نيمه ابري گاهی بارش باران گاهی وزش باد

بیشینه :
18
کمینه :
5
اطلاعیه و مناسبت ها
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
 • شعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
 • نام گذاری سال 1400: تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
 • همه باهم، برای هم تا مهار کرونا
گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  11
  بستان آباد
  3
هشدارهای جوی
هشدار سطح زردشماره 30 مورخ 1400/7/11

هشدار سطح زردشماره 30 مورخ 1400/7/11

دانلود فایل

لینک های مفید