21

اسکو

21

نم نسبی :40%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

11

کليبر

11

نم نسبی :41%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

15

ميانه

15

نم نسبی :42%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

17

شبستر

17

نم نسبی :19%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

20

عجب شیر

20

نم نسبی :14%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

10

آذرشهر

10

نم نسبی :30%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

10

سهند

10

نم نسبی :28%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

5

سراب

5

نم نسبی :36%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

11

هريس

11

نم نسبی :31%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :غربي

13

هادیشهر

13

نم نسبی :41%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

11

هوراند

11

نم نسبی :71%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

12

شرفخانه

12

نم نسبی :18%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

14

جلفا

14

نم نسبی :46%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

9

اهر

9

نم نسبی :39%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

13

مرند

13

نم نسبی :34%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

7

هشترود

7

نم نسبی :32%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

10

تبریز

10

نم نسبی :43%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال شرقي

11

مراغه

11

نم نسبی :25%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

14

چاراویماق

14

نم نسبی :15%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

19

ملکان

19

نم نسبی :20%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب غربي

19

بناب

19

نم نسبی :17%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

14

بستان آباد

14

نم نسبی :26%

سرعت باد :13km/h

جهت باد :غربي

12

ورزقان

12

نم نسبی :38%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

14

تبریز-شرق

14

نم نسبی :22%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :غربي

وضع هوای تبریز

قسمتي ابري

قسمتي ابري

10

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 6km/h
نم نسبی : %43
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 17
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 2

پیش بینی سه روزه آینده شهر

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
19
کمینه :
4
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی افزایش ابر گاهی وزش باد

بیشینه :
20
کمینه :
6
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
20
کمینه :
7
اطلاعیه و مناسبت ها
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
 • شعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
 • نام گذاری سال 1400: تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها
 • همه باهم، برای هم تا مهار کرونا
جستجو در سایت
گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • اسکو
  21
  سراب
  5
تابلو اعلانات
هشدارهای جوی
هشدار جوی شماره 6 مورخ 1400/1/23

هشدار جوی شماره 6 مورخ 1400/1/23

دانلود فایل

لینک های مفید