شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.***
  • نام گذاری سال 1401: سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین***
  • .
  • نقشه استان
  • اخبار
  • فایل های هواشناسی
متوسط زمان ارائه خدمات

متوسط زمان ارائه خدمات

مشارکت در نظر سنجی

مشارکت در نظر سنجی

دیدار مردمی مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی

دیدار مردمی مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی

پیشنهادات و انتقادات

درخواست آمار

سوالات متداول

نظرسنجی