10

آذرشهر

10

نم نسبی :34%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال شرقي

12

سهند

12

نم نسبی :28%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شرقي

7

سراب

7

نم نسبی :58%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

15

هريس

15

نم نسبی :31%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

9

هشترود

9

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

11

تبریز

11

نم نسبی :43%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

13

مراغه

13

نم نسبی :31%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

15

چاراویماق

15

نم نسبی :23%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب شرقي

16

ملکان

16

نم نسبی :36%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

5

اسکو

5

نم نسبی :60%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

12

کليبر

12

نم نسبی :75%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

16

ميانه

16

نم نسبی :37%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

15

شبستر

15

نم نسبی :37%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شمال غربي

19

عجب شیر

19

نم نسبی :25%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شمال غربي

15

بناب

15

نم نسبی :45%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

11

هوراند

11

نم نسبی :75%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

16

شرفخانه

16

نم نسبی :26%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال شرقي

17

جلفا

17

نم نسبی :53%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :

10

اهر

10

نم نسبی :65%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شمال غربي

16

مرند

16

نم نسبی :39%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

12

ورزقان

12

نم نسبی :49%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

18

تبریز-شرق

18

نم نسبی :30%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب غربي

14

بستان آباد

14

نم نسبی :34%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

وضع هوای تبریز

صاف

صاف

11

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 2km/h
نم نسبی : %43
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 21
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 8

پیش بینی سه روزه آینده شهر

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
21
کمینه :
8
24 ساعت دوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

بیشینه :
23
کمینه :
8
24 ساعت سوم

صاف تا قسمتي ابري گاهی افزایش ابر گاهی وزش باد

بیشینه :
24
کمینه :
8

فایل های پیش بینی هوای استان

فایلهای صوتی
اطلاعیه و مناسبت ها
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
 • شعار سال 2020 سازمان جهانی هواشناسی: اقلیم و آب
 • نام گذاری سال 1399 : جهش تولید
 • همه باهم، برای هم تا مهار کرونا
جستجو در سایت
گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • عجب شیر
  19
  اسکو
  5
هشدارهای جوی
اطلاعیه جوی شماره 29 مورخ 990712

اطلاعیه جوی شماره 29 مورخ 990712

دانلود فایل

لینک های مفید