34

اهر

34

نم نسبی :27%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

40

عجب شیر

40

نم نسبی :9%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

38

بندر شرفخانه

38

نم نسبی :26%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

40

بناب

40

نم نسبی :22%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

35

بستان آباد

35

نم نسبی :20%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :جنوب غربي

33

چاراویماق

33

نم نسبی :14%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :جنوب شرقي

31

هشترود

31

نم نسبی :87%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

34

هريس

34

نم نسبی :14%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :جنوب شرقي

39

جلفا

39

نم نسبی :22%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال شرقي

30

کليبر

30

نم نسبی :42%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال غربي

39

ملکان

39

نم نسبی :14%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

41

مراغه

41

نم نسبی :12%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوب غربي

37

مرند

37

نم نسبی :18%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

40

ميانه

40

نم نسبی :13%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شرقي

32

اسکو

32

نم نسبی :26%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

37

سهند

37

نم نسبی :15%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :شمال غربي

34

سراب

34

نم نسبی :17%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

38

شبستر

38

نم نسبی :13%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب غربي

39

تبریز

39

نم نسبی :15%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :غربي

32

ورزقان

32

نم نسبی :31%

سرعت باد :11km/h

جهت باد :شرقي

وضع هوای تبریز

قسمتي ابري

قسمتي ابري

39

جهت باد :

سرعت باد : 1m/s - 4km/h
نم نسبی : %15
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : 0
کمینه دما 24 ساعت گذشته : 28

پیش بینی سه روزه آینده شهر تبریز

24 ساعت اول

نيمه ابري گاهی افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
40
کمینه :
29
24 ساعت دوم

نيمه ابري گاهی افزایش ابر و وزش باد

بیشینه :
39
کمینه :
27
24 ساعت سوم

صاف تا کمي ابري و افزایش ابر گاهی وزش باد

بیشینه :
37
کمینه :
25
اطلاعیه و مناسبت ها
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
 • شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی: خورشید، زمین، آب و هوا
 • نام گذاری سال 1398 : رونق تولید
 • نام گذاری سال 1398 : رونق تولید
جستجو در سایت
گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • مراغه
  41
  کليبر
  30
هشدارهای جوی
اطلاعیه جوی شماره 18 مورخه 98/04/24

اطلاعیه جوی شماره 18 مورخه 98/04/24

دانلود فایل

لینک های مفید