0

اهر

0

نم نسبی :42%

سرعت باد :8km/h

جهت باد :شمال غربي

-6

عجب شیر

-6

نم نسبی :100%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-7

آذرشهر

-7

نم نسبی :83%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

-9

بناب

-9

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-14

بستان آباد

-14

نم نسبی :90%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :جنوبي

-8

چاراویماق

-8

نم نسبی :67%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-7

هادیشهر

-7

نم نسبی :76%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :شرقي

-11

هشترود

-11

نم نسبی :88%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوب شرقي

-5

هريس

-5

نم نسبی :51%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

2

هوراند

2

نم نسبی :41%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :غربي

-9

جلفا

-9

نم نسبی :86%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

4

کليبر

4

نم نسبی :32%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :جنوب شرقي

-13

ملکان

-13

نم نسبی :89%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-9

مراغه

-9

نم نسبی :84%

سرعت باد :4km/h

جهت باد :شرقي

-5

مرند

-5

نم نسبی :52%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-8

ميانه

-8

نم نسبی :76%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-9

اسکو

-9

نم نسبی :85%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

-4

سهند

-4

نم نسبی :58%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :جنوبي

-19

سراب

-19

نم نسبی :92%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-7

شبستر

-7

نم نسبی :79%

سرعت باد :2km/h

جهت باد :

-5

شرفخانه

-5

نم نسبی :83%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

-7

تبریز

-7

نم نسبی :69%

سرعت باد :6km/h

جهت باد :شرقي

-7

تبریز-شرق

-7

نم نسبی :71%

سرعت باد :9km/h

جهت باد :جنوب شرقي

-9

ورزقان

-9

نم نسبی :72%

سرعت باد :0km/h

جهت باد :

وضع هوای تبریز

غبارآلود

غبارآلود

-7

جهت باد :

سرعت باد : 2m/s - 6km/h
نم نسبی : %69
دید افقی : 0متر
بارندگی 24 ساعت گذشته : -
بیشینه دما 24 ساعت گذشته : -
کمینه دما 24 ساعت گذشته : -7

پیش بینی سه روزه آینده شهر

24 ساعت اول

صاف تا قسمتي ابري دربعدازظهر افزایش ابر گاهی غبارمحلي یا مه رقيق و وزش باد

بیشینه :
3
کمینه :
-8
24 ساعت دوم

نيمه ابري بتدریج ابري دربعدازظهر وزش باد و بارش برف در بعضی ساعات مه رقيق یا غبارمحلي

بیشینه :
4
کمینه :
-8
24 ساعت سوم

نيمه ابري تا ابري دربعدازظهر وزش باد و بارش برف و مه آلود

بیشینه :
4
کمینه :
-6
اطلاعیه و مناسبت ها
 • تلفن 134 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
 • شعار سال 2020 سازمان جهانی هواشناسی: اقلیم و آب
 • نام گذاری سال 1399 : جهش تولید
 • همه باهم، برای هم تا مهار کرونا
جستجو در سایت
گرمترین وسردترین شهرها در حال حاضر
 • کليبر
  4
  سراب
  -19
هشدارهای جوی
هشدار جوی شماره 47 مورخ 99/11/6

هشدار جوی شماره 47 مورخ 99/11/6

دانلود فایل

لینک های مفید